>

پروژه های سقف جمع شونده

 • سقف جمع شونده منزل آقای هروی

  سقف جمع شونده منزل آقای هروی

  anemptytextlline
  سقف جمع شونده منزل آقای هروی برای ساخت سقف جمع شونده  از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن و در عین حال سبکی سقف جمع شو غیر قابل باور است. این سقف جمع شونده ظاهری زیبا را برای مکان موردنظر ایجاد میکند. سقف...
 • نصب سقف جمع شونده در حیاط منزل

  نصب سقف جمع شونده در حیاط منزل

  anemptytextlline
  نصب سقف جمع شونده در حیاط منزل برای ساخت سقف جمع شونده  از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن و در عین حال سبکی سقف جمع شو غیر قابل باور است. این سقف جمع شونده ظاهری زیبا را برای مکان موردنظر ایجاد میکند. سقف جمع شونده...
 • نصب سقف جمع شونده در ویلایی آرام

  نصب سقف جمع شونده در ویلایی آرام

  anemptytextlline
  نصب سقف جمع شونده در ویلایی آرام برای ساخت سقف جمع شونده  از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن و در عین حال سبکی سقف جمع شو غیر قابل باور است. این سقف جمع شونده ظاهری زیبا را برای مکان موردنظر ایجاد میکند. سقف جمع شونده...
 • نصب سقف جمع شونده در باغ

  نصب سقف جمع شونده در باغ

  anemptytextlline
  نصب سقف جمع شونده در باغ برای ساخت سقف جمع شونده  از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن و در عین حال سبکی سقف جمع شو غیر قابل باور است. این سقف جمع شونده ظاهری زیبا را برای مکان موردنظر ایجاد میکند. سقف جمع شونده...