سایبان چتری دارای قابلیت چاپ (سایبان چتری تبلیغاتی)

تمامی تصاویر به کار رفته در متن (تصویربالا) پروژه های اجرل شده توسط سایبان متین میباشند

سایبان های چتری دارای قابلیت چاپ لوگو (طرح مورد نظر) کارفرما می باشد.

یعنی کار فرما میتواند به دلخواه خود لوگو ، خدمات و راه های ارتباطی مثل شماره را روی سایبان چتری چاپ نماید.

یکی از مزیت های چاپ تبلیغات روی سازه سایبان چتری این است که دیگر نیازی به پرداخت عوارض تبلیغات به شهرداری را ندارید.

یک سایبان چتری دارای قابلیت چاپ چگونه برای شما مشتری جذب خواهد کرد؟

1: مشتری تبلیغات روی سایبان را میخواند / مثلا روی سایبان چتری تبلیغاتی درج شده است (کافی شاپ آیدا)

2: مشتری بدون این که شما یک بازاریاب استخدام کنید تا رو به روی مغازه فریاد بزند کافی نتی کافی نتی ، ماهیت تجاری شما را شناخته است.

3: مشتری آن را به حافظه خود میسپارد و به بیان ساده تر در یادش میماند که در فلان جا یک کافی شاپ وجود دارد.

4: مشتری در هنگام نیاز به سمت شما خواهد آمد و از خدماتتان استفاده خواهد کرد.

این را نیز مطمئن باشید افرادی که از یک محل گذر میکنند به اختمال زیاد محل یا محل کار آن هاست یا خانه.