سایبان پارکینگ مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی

 

سایبان پارکینگ مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی

 

سایبان پارکینگ ، که میتواند روی حیاط یا هرجایی نصب شود خودرو شما را از گرم شدن زیر نور آفتاب حفظ میکند.

همچنین سایبان پارکینگ باعث میشود هنگام بارش باران ، خودرو از کثیف شدن در مصون مانده و تمیز بماند.

برای خرید و سفارش از طریق شماره های مندرج آخر صفحه با ما تماس بگیرید.