سایبان پارکینگ دفتر پایانه اتوبوس رانی

 

سایبان پارکینگ دفتر پایانه اتوبوس رانی

 

سایبان پارکینگ که به منظور حفاظی از خودرو در سایه خود طراحی میشود ، در جایگاه های مختلف با اقسام گوناگون ساخته میشود.

سایبان پارکینگ از اجزای متفاوت ساخته شده که این اجزا میتوانند نسبت به شرایط قرار گرفتن و مکان نصب تغییر کنند.

راه های ارتباطی با ما در پایین صفحه ذکر شده است.

برای خرید با ما تماس بگیرید.