سایبان پارکینگ دفتر سازمان وظیفه عمومی

 

سایبان پارکینگ دفتر سازمان وظیفه عمومی

 

سایبان پارکینگ میتواند برای مصارف شخصی یا اداری ساخته شود.

انواع خود رو نیز بر نوع سایبان پارکینگ تاثیر خود را گذاشته و نوع آن را انتخاب میکند.

سایبان پارکینگ برای مینی بوس ها اتوبوس و انواع ماشینهای سنگین نیز کاربرد دارد.
همچنین برای حفاظت از امبولانس و ماشینهای اتش نشانی سایبان پارکینگ ها به کمک می آیند.

برای خرید و سفارش از طریق شماره های مندرج آخر صفحه با ما تماس بگیرید.