>

پروژه های سقف جمع شو

 • نصب سقف جمع شو در مکان های مختلف

  نصب سقف جمع شو در مکان های مختلف

  anemptytextlline
  نصب سقف جمع شو درمکان های مختلف سقف جمع شو که به آن سقف متحرک هم گفته میشود که کاملا اتوماتیک بوده و از ریموت برای باز و بسته کردن آن استفاده میشود. برای ساخت سقف جمع شو از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن...
 • سقف جمع شو ساختمان ویلای نگین

  سقف جمع شو ساختمان ویلایی نگین

  anemptytextlline
  سقف جمع شو ساختمان ویلایی نگین سقف جمع شو که به آن سقف متحرک هم گفته میشود که کاملا اتوماتیک بوده و از ریموت برای باز و بسته کردن آن استفاده میشود. برای ساخت سقف جمع شو از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی...
 • سقف جمع شو ساختمان های بزرگ

  سقف جمع شو ساختمان های بزرگ

  anemptytextlline
  سقف جمع شو ساختمان های بزرگ سقف جمع شو که به آن سقف متحرک هم گفته میشود که کاملا اتوماتیک بوده و از ریموت برای باز و بسته کردن آن استفاده میشود. برای ساخت سقف جمع شو از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن...
 • سقف جمع شو در ساختمان های شیک

  نصب سقف جمع شو در ساختمان های شیک

  anemptytextlline
  نصب سقف جمع شو در ساختمان های شیک سقف جمع شو که به آن سقف متحرک هم گفته میشود که کاملا اتوماتیک بوده و از ریموت برای باز و بسته کردن آن استفاده میشود. برای ساخت سقف جمع شو از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی...

Add Comments