سایبان چتری دبستان دخترانه غیر دولتی

 

سایبان چتری دبستان دخترانه غیر دولتی

 

سطح پوشش داده شده توسط سایبان چتری محدود می باشد از این رو هرگاه مشتریان درخواست پوشش دادن یک منطقه وسیع توسط سایبان چتری را داشته باشند
به آن ها پیشنهاد می گردد که از چند سایبان چتری در کنار یکدیگر استفاده نمایند. مکانیزم محرک سایبان چتری به دو صورت لغزنده و یا رفت و برگشتی می باشد.

برای سفارش از طریق راه های ارتباطی در پایین صفحه با ما تماس بگیرید.