سایبان چتری تالار پذیرایی

 

سایبان چتری تالار پذیرایی

 

سطح پوشش داده شده توسط سایبان چتری محدود می باشد از این رو هرگاه مشتریان درخواست پوشش دادن یک منطقه وسیع توسط سایبان چتری را داشته باشند
به آن ها پیشنهاد می گردد که از چند سایبان چتری در کنار یکدیگر استفاده نمایند. مکانیزم محرک سایبان چتری به دو صورت لغزنده و یا رفت و برگشتی می باشد.

برای خرید و سقارش از طریق شماره های مندرج آخر صفحه با ما تماس بگیرید.