سایبان برقی برای مغازه ایمن اندیشان شهر یزد

سایبان اجرا شده توسط نماینده یزد

بالکن خانه شما در جهت تابش مستقیم آفتاب قرار دارد؟

مغازه شما ظهر ها با تابش مستقیم افتاب داغ میشود و این گرما را به داخل مغازه انتقال میدهد؟

رستوران و کافه ای دارید که میخواهید جلوی درب آن میز و صندلی برای جدب مشتریان بیشتر بچینید اما به خاطر این که در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دارید این کار را نمیکنید؟

صبر کنید ! با آفتاب و خورشید آشتی کنید ! فقط یک سایبان برقی میتواند نظر شما را درباره جای مغازه ، بالکن و رستورانتان  و حتی تابش افتاب تغییر دهد و فصای دنجی برای شما تصمین کند.

سایبان برقی برای مغازه ایمن اندیشان

سایبان برقی ( همانطور که در تصاویر داخل این متن مشهود است) قابلیت چاپ را نیز داراست تا علاوه بر یک آفتابگیر بزرگ یک المان تبلیغاتی موثر برای معرفی محصولات و خدمات ، شناسایی نام تجاری و هویت مغازه شما به مشتریان را دارا باشید . تازه با یک سایبان برقی تبلیغاتی نیازی نیست هزینه ای بابت عوارض تبلیغات به شهرداری بدهید.

سایبان برقی برای شما محل دنجی ساخته که تابش آفتاب و اشعه های مضر را در تحت پوشش خود به حداقل رسانده و بهتر است بدانید جلوی ریزش برگ درختان ، اشغال های طبقات بلاتر و گردو خاک را هم میگیرد.

اگر نیاز به یک سایبان برقی زیبا ، شیک و مستحکم در برابر عوامل خارجی را دارید ، کافیست از طریق راه های ارتباطی ذکر شده آخر سایت با ما تماس بگیرید.