سایبان اتوماتیک دفتر تولیدی کیف و چمدان

 

سایبان اتوماتیک دفتر تولیدی کیف و چمدان

 

در چند سال آینده بسیاری از سایبان های دستی قدیمی از جلوی فروشگاه ها باز شده و جای خود را به سایبان اتوماتیک بدهند.
در این سیستم از موتور توبولار کرکره برقی استفاده می شود.

راه های ارتباطی با ما در پایین صفحه آمده است.